Klachtenbehandeling - Inspraak & Overleg

In onze voorzieningen vinden wij het heel belangrijk dat er opmerkingen, suggesties en klachten geuit kunnen worden. Daarom organiseren we 4 keer per jaar een gebruikersraad voor de bewoners. Hiervan kan u dan ook het verslag terugvinden in onze huiskrant “’De Leidraad”. Daarnaast zijn er ook geregeld familieraden voor de familie van bewoners van onze beschermde afdeling voor bewoners met dementie, afdeling De Lommer.

Ondanks de vele goede bedoelingen kan het toch zijn dat u niet tevreden bent over de werking en is het belangrijk dat u met uw wensen en grieven bij iemand terecht kan. Uiteraard kan u met suggesties of verbeterwensen steeds terecht bij de verantwoordelijken. De verantwoordelijken van de verschillende zorgafdelingen alsook de directie staan steeds ter beschikking om uw problemen te beluisteren en te zoeken naar oplossingen.  Aan het onthaal kan u steeds opmerkingen en suggesties noteren op het formulier dat u daar kan terugvinden.  U kunt het ingevulde formulier deponeren in de ideeënbus die u terugvindt in de gang van de cafetaria.

U kan ook via onderstaand invuldocument een klacht of een suggestie indienen. Binnen de tien werkdagen krijgt u een eerste feedback op uw klacht. We streven ernaar om binnen één maand de klacht af te handelen, zoniet de stand van het onderzoek mee te delen.

Vindt u onvoldoende gehoor bij ons dan kan u ook terecht bij de 'Woonzorglijn’ 078/15.25.25 van de Vlaamse Overheid. Deze dienst waarborgt dat elke klacht ernstig wordt onderzocht.

Contactformulier

Ik verklaar akkoord te zijn met het privacy beleid

ondersteund door