Welkom op de website van wzc Mater Amabilis vzw

   
 

 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 24 juli 2020

   23/07/2020
   De besmettingsgraad in de regio Zuid-West-Vlaanderen blijft toenemen. Stad Wervik ligt midden in deze regio. We willen er alles aan doen om in wzc Mater Amabilis een eventuele besmetting én bijgevolg ook een volledig bezoekverbod te vermijden.  Na overleg met onze Coördinerend en Raadgevend Arts hebben we dan ook beslist onze bezoekregeling wat te verstrengen.  Vanaf vrijdag 24.07.2020 kunnen we per bewoner nog slechts 2 GEREGISTREERDE bezoekers toelaten.  Concreet betekent dit dat enkel deze 2 geregistreerde bezoekers nog op bezoek kunnen komen.  We vragen dan ook om ons per mail, uiterlijk op donderdagavond 23.07.2020, de naam van de bezoekers voor uw familielid door te geven (wil afspreken onderling in de familie). Indien één van de geregistreerde bezoekers gedurende een periode niet op bezoek kan komen door reis, ziekte, … (minimum 1 week), kan iemand anders als geregistreerde bezoeker doorgegeven worden en dit uiterlijk 2 dagen op voorhand. We willen graag nog even de na te leven maatregelen herhalen voor de geregistreerde bezoekers : *             registreren aan het onthaal, met screening van temperatuur *             handen ontsmetten bij aankomst en vertrek *             chirurgisch mondmasker aanhouden gedurende de volledige tijd van het bezoek *             enkel bezoek op kamer van de bewoner, met respecteren van de social distancing Uw familielid meenemen buitenshuis wordt niet meer toegelaten.   Deze aangepaste regeling is van kracht vanaf 24.07.2020 en wordt wekelijks geëvalueerd, rekening houdend met de cijfers van Sciensano. Laten we ons allemaal samen inzetten om onze bewoners te beschermen tegen Covid-19.  
   Lees verder...
  • Versoepelde bezoekregeling vanaf 10 juni 2020

   09/06/2020
   Door de versoepelde regeling vanaf 10 juni 2020, worden alle bestaande maatregelen gestopt.  Concreet betekent dit dat we geen skype, geen bezoek op afspraak en geen raammomenten meer organiseren.  Ook het doorgeefpunt wordt afgeschaft.  In de week van 8 juni wordt de vuile was van de bewoners wel nog daar klaargezet, vanaf 15 juni niet meer. Heel belangrijk is dat we bij een nieuwe besmetting in het wzc of een uitbraak van besmettingen, onderstaande afspraken met onmiddellijke ingang kunnen herroepen, dit voor alle bewoners of voor een individuele bewoner.   In dit verband is het dan ook van het uiterste belang dat u de opgestelde richtlijnen heel nauwgezet opvolgt. We zetten ze graag voor u op een rijtje : Bezoek is terug toegelaten vanaf woensdag 10 juni. We kiezen ervoor om voorlopig de voordeur van het wzc voor bezoek te openen elke dag vanaf 13u30 tot 18u00 ’s avonds.  Wanneer u het wzc na 18u00 nog wenst te verlaten, dan kan dit via de achterdeur.  Dus op dit moment is er nog geen bezoek toegelaten in de voormiddag.   De voordeur van het wzc is op dit moment de enige toegang tot het wzc. Bezoek op kamer is mogelijk, maar er worden maximum 2 bezoekers op hetzelfde moment op de kamer toegelaten.  We raden aan, om in deze beginfase, het bezoek van veel verschillende personen te beperken. Gelieve bij bezoek altijd de kortste weg naar de kamer van uw familielid te nemen en ook niet met uw familielid in het woonzorgcentrum rond te wandelen. Kinderen tot 12 jaar worden nog niet toegelaten.  Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen op bezoek komen, mits het naleven van dezelfde voorschriften als voor volwassen bezoekers. Huisdieren worden niet toegelaten. Wanneer u op bezoek komt, draagt u ALTIJD een CHIRURGISCH (dus geen stoffen mondmasker) dat u zelf meebrengt.  U draagt dit mondmasker tijdens de volledige duur van het bezoek, dus vanaf het moment dat u in wzc Mater Amabilis toekomt tot u weer vertrekt naar huis.  Deze mondmaskers zijn te koop in alle apotheken, in de supermarkten, …  Zonder mondmasker laten wij u niet toe in onze voorziening.  Ook op kamer van de bewoner draagt u het mondmasker constant.  Onze medewerkers krijgen het uitdrukkelijk mandaat om u aan te spreken indien u zich niet aan dit voorschrift houdt. Er wordt verwacht dat u bij het binnenkomen én het verlaten van het wzc uw handen ontsmet.  In de inkom van het wzc en bij elke lift zal er handontsmetting te vinden zijn.  Er worden 2 liften voorbehouden voor bezoekers (max. 2 bezoekers op hetzelfde moment in de lift).   Gelieve de liften voorbehouden voor medewerkers NIET te gebruiken.  Wil er ook op letten dat u, tijdens het wachten op de lift, de social distancing met eventuele andere wachtenden respecteert. We beseffen dat u uw familielid al heel lang niet meer kon knuffelen, een zoen geven, …. Maar ondanks de versoepeling van de bezoekregeling moet in alle omstandigheden de social distancing van 1,5 meter gewaarborgd blijven.  In het belang van de gezondheid van uw familielid vragen wij u met aandrang hiermee rekening te houden.  Gelieve dit ook toe te passen in contact met onze medewerkers, bezoekers onder elkaar en vrijwilligers.  Onze medewerkers zullen er zeker ook op toezien dat deze maatregel strikt toegepast wordt. We vragen u ook om uitsluitend op bezoek te gaan bij uw eigen familielid en geen kamers van andere bewoners te bezoeken. Bezoek in de woonkamers/leefgroep wordt niet toegestaan.  Bezoek is enkel mogelijk op kamer. Heb je in de laatste 14 dagen symptomen gehad (koorts en/of luchtwegenklachten zoals hoesten of problemen met ademhalen) of ben je in de laatste 14 dagen positief getest geweest op Covid-19, dan kan je niet op bezoek komen.  We vragen dan ook aan elke bezoeker om zich te registreren en om een verklaring op eer te tekenen. We vragen u om vóór u op bezoek komt, thuis naar het toilet te gaan.   Gebruik van toiletten in het wzc, is heel beperkt mogelijk.  Enkel de toiletten in de gang van de cafetaria (gelijkvloers) zijn open voor bezoekers. Op dit moment kiezen we ervoor om de cafetaria nog NIET te openen voor bezoekers. Het wordt sterk aangeraden om in open lucht contact te hebben.  Ook wij ondersteunen deze tip : we stimuleren dan ook om met uw familielid te gaan wandelen, maar hou ook in deze situatie de regels van de social distancing altijd in het achterhoofd. Volgende maatregelen blijven wel nog geldig : Voor nieuwe bewoners geldt nog steeds een quarantaineperiode van 14 dagen, dit betekent geen deelname aan groepsactiviteiten gedurende 14 dagen.   Ook na een ziekenhuisopname van meer dan één dag, zal de bewoner gedurende 14 dagen nog niet deelnemen aan groepsactiviteiten.  Bezoek op kamer kan wel volgens de bovenstaande afspraken, maar de eerste 5 dagen na opname/heropname blijft het bezoek beperkt tot dezelfde 2 vaste personen. We rekenen erop dat u deze richtlijnen correct zal opvolgen.   Door de versoepeling van de bezoekregeling ligt de veiligheid van uw familielid voor een groot stuk nu ook in uw handen. We blijven er streng over waken dat onze intense, gezamenlijke strijd van de voorbije weken niet tevergeefs zou zijn geweest.   We hopen ten stelligste dat we op uw medewerking hiervoor mogen rekenen, in het belang van de gezondheid van onze bewoners.
   Lees verder...
ondersteund door