Welkom op de website van wzc Mater Amabilis vzw

   
 

 • Nieuws

  • Bezoek tijdens de eindejaarsperiode

   09/12/2020
   Beste familie,   Nu we de decembermaand aangevat hebben, staan we ook voor de eindejaarsfeesten. We zijn ervan overtuigd dat u met een aantal vragen zit omtrent deze dagen en we willen u graag de nodige afspraken meegeven : De huidige bezoekregeling blijft gedurende deze dagen aangehouden.   Concreet wil dit zeggen dat 1 vaste bezoeker op bezoek mag komen en een tweede bezoeker die om de 14 dagen kan wisselen.  Hou er rekening mee dat er wissels mogelijk zijn op 12.12.2020 en 26.12.2020.  De bezoekuren blijven van 13u30 tot 18u00.  De geregistreerde bezoekers komen afzonderlijk op bezoek. Geregistreerde familie die langskomt met de eindejaarsfeesten mag uiteraard een geschenk meebrengen en afgeven aan de bewoner. Op kamer van de bewoner mag er niet gegeten en gedronken worden. Vanuit de richtlijnen van de Vlaamse Overheid wordt het heel sterk afgeraden de bewoner mee te nemen naar huis omwille van het hoge risico op besmetting.  We volgen deze richtlijnen op en laten dan ook niet toe dat bewoners de voorziening verlaten voor de eindejaarsfeesten. We zijn er ons heel sterk van bewust dat deze afspraken niet eenvoudig zijn, en zeker niet tijdens de eindejaarsperiode.  Om aan veel vragen tegemoet te komen, willen we aan de niet-geregistreerde familieleden die dit wensen de mogelijkheid geven om in de periode 21.12.2020 tot en met 03.01.2021 op bezoek te komen in babbelboxen. Op die manier kunnen onze bewoners, op een veilige manier, meer bezoekers zien dan de 2 geregistreerde bezoekers. Dit bezoek in babbelboxen is tijdens deze periode mogelijk tussen 13u45 en 17u00 en kan maximum 30 minuten duren. Dit bezoek kan telefonisch gereserveerd worden vanaf 07.12.2020 (graag enkel opbellen tijdens de weekdagen tussen 10u00 en 16u00 op het nummer 056/31.14.68).  Om alles logistiek te kunnen regelen vragen wij om het bezoek te reserveren uiterlijk op 15.12.2020. U kan op bezoek komen in uw gezinsbubbel, bv.  een gezin met 2 volwassenen en 3 kleine kinderen kan perfect in één babbelbox op bezoek komen.   We vragen wel dat alle bezoekers een mondmasker dragen tijdens het bezoek in de babbelbox. Tijdens dit bezoek kan ook een geschenk afgegeven worden.?
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 31.10.2020

   28/10/2020
   De nieuwe Corona-maatregelen die gisteravond werden aangekondigd voor de Vlaamse Regering hebben ook effect op onze bezoekregeling. Het is zo dat vanaf zaterdag 31.10.2020 nog slechts 2 bezoekers per bewoner op bezoek kunnen komen. Concreet betekent dit : *             1 vaste bezoeker, die ongewijzigd blijft.  Dit is het zogenaamde ‘knuffelcontact’.  We durven wel vragen om ook in dit contact de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en toch gedurende het volledige bezoek het mondmasker aan te houden en de nodige afstand te bewaren. *             1 bezoeker die slechts om de 14 dagen kan wijzigen De bezoekuren blijven ongewijzigd van 13u30 – 18u00 (van maandag tot en met zondag).  We hadden dan ook graag uiterlijk tegen vrijdag 30.10.2020 om 09u00 van u per mail een antwoord gekregen op de vragen : Wie wordt de vaste bezoeker ? Wie wordt de tweede geregistreerde bezoeker ?  Deze naam blijft behouden gedurende minimum 14 dagen en kan ten vroegste voor de eerste keer aangepast worden vanaf 14 november. Indien u wenst dat de naam van de tweede geregistreerde bezoeker aangepast wordt, gelieve hiervoor zelf het initiatief te nemen en de nieuwe naam door te geven. Indien wij geen wijzigingen ontvangen dan blijft de naam die we oorspronkelijk doorkregen, staan op de lijst met geregistreerde bezoekers. Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie blijft deze bezoekregeling van kracht tot nader bericht.  Een herevaluatie hangt samen met de evolutie van de besmettingscijfers en de bijhorende curves. Indien er voor u zaken onduidelijk zijn, dan kan u altijd telefonisch contact opnemen tijdens de kantooruren.  U vraagt best naar Hanne Dendauw, verantwoordelijke zorg.
   Lees verder...
  • Aangepaste bezoekregeling vanaf 14 oktober 2020

   09/10/2020
   Na dringend overheidsadvies en na overleg met onze CRA, Dr. Vanneste, is het duidelijk: de ontsporende situatie van de coronabesmettingen in België dwingt ons om de bezoekregeling in ons woonzorgcentrum aan te passen naar code rood. Het aantal besmettingen verdubbelt momenteel immers om de negen dagen.  We begrijpen dat deze maatregel kan aanvoelen als een "verlies van contact" met uw naaste of uw familielid. We weten dat bezoek belangrijk is voor het welzijn van zowel u als van onze bewoner. Daarom streven we ernaar om het bezoek altijd zo ruim mogelijk te houden. Helaas is de tendens, zowel in de regio als nationaal, helemaal niet rooskleurig. We zien ons genoodzaakt, om in het belang van de gezondheid, onze bewoners tijdelijk opnieuw wat meer te beschermen tegen het COVID-19  virus. Ook West-Vlaanderen ontsnapt niet aan het hoge aantal besmettingen. Meer nog, het virus treft nu alle leeftijdscategorieën en verspreidt zich over het hele grondgebied van de gemeenten. De nieuwe regeling gaat in vanaf woensdag 14 oktober 2020. Code ‘rood’ Gezien de besmettingsgraad in Wervik boven de drempel van 100 per 100.000 (over 2 weken) bewoners ligt, moeten wij hier code ‘rood’ hanteren. Meer uitleg over de diverse codes vindt u in bijlage. Wat zijn de afspraken voor code ‘rood’? Bezoek door 2 geregistreerde bezoekers (mensen die voorkomen op de lijst zoals die bestond op 16 september – familie van nieuwe bewoners zal door ons gecontacteerd worden hiervoor) en eigen kinderen Het bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 13u30 – 18u00. Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum. Er zijn op hetzelfde moment maximum 2 bezoekers in de kamer van de bewoner toegelaten (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner). Kinderen en jongeren onder 18 jaar zijn tijdelijk niet meer welkom. Door de mix van generaties ontwikkelt het virus zich veel sneller. Kinderen hebben op school en in hun vrijetijd teveel contacten die zelfs zonder symptomen enorm snel voor een besmettingshaard kunnen zorgen. Samen eten op de kamer is niet toegelaten. Op dergelijke momenten legt de bezoeker immers het mondmasker af en dat kan echt niet. Ook een koffietje of een ander drankje nuttigen kan hierom natuurlijk ook niet. Wandelen met de bewoner kan in de tuin of op de site van het WZC en is zelfs gezond. Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker draagt. Het verlaten van het woonzorgcentrum kan niet meer, tenzij om medische redenen. Familiaal bezoek buitenshuis is dus tijdelijk niet mogelijk. Het is evident dat de cafetaria momenteel gesloten blijft. Deze regeling loopt van woensdag 14 oktober tot en met zondag 8 november. Van zodra er een wijziging is in de situatie, zullen wij u onmiddellijk terug contacteren.  U kunt dit ook steeds volgen op onze website www.mater-amabilis.be en op onze facebookpagina. De huidige bezoekregeling blijft geldig tot en met 13 oktober.  We willen de nodige aandacht vragen voor het toepassen van de actuele maatregelen door de overheid uitgeschreven waarbij er een verstrenging ingevoerd werd van het aantal toegelaten personen in je bubbel (3 personen).  Deze maatregelen zijn ook van kracht in onze voorziening. Mochten er nog vragen opborrelen, dan kan u elke werkdag van 8u30 tot 16u30 contact opnemen met Mater Amabilis via het algemeen nummer. We zijn ervan overtuigd dat u deze moeilijke situatie begrijpt. Ondertussen mag u er zeker op vertrouwen dat bij ons team niet alleen de fysieke zorg van de bewoners centraal staat. Terzelfdertijd blijven we hier met sterk verhoogde aandacht waken over het psychosociaal welzijn van onze thuisgasten.  
   Lees verder...
  • Nieuwe bezoekregeling vanaf 7 september 2020

   02/09/2020
   Naar aanleiding van een aantal vragen omtrent onze bezoekregeling werd in overleg met onze CRA, Dr. Vanneste, een aangepaste bezoekregeling uitgewerkt.  Deze regeling gaat in vanaf maandag 7 september 2020. Om de evolutie van het coronavirus lokaal te monitoren, hanteert Sciensano drie waarschuwings-drempels: in de laatste zeven dagen is het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners; de trend moet ten minste vijf dagen op rij aanhouden; er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen. Deze waarschuwingsdrempels vormen vanaf nu de basis voor onze bezoekregeling We kiezen ervoor om intern met een kleurcode te werken geënt op de waarschuwingsdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners in Groot-Wervik Dit zijn de geldende codes met bijhorende afspraken specifiek voor Mater Amabilis :   Code ‘groen’ (dit komt overeen met 0 besmettingen gedurende enkele maanden) : dit is de situatie vóór Corona, dus momenteel helemaal niet aan de orde   Code ‘oranje’ (besmettingsgraad in Wervik onder de drempel van 20 per 100.000 bewoners): Alle bezoek is toegelaten enkel en alleen op kamer van de bewoner: dagelijks in de namiddag van 13u30 – 18u00 Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum Bezoek kan met maximum 2 personen op hetzelfde moment op de kamer van de bewoner (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner).  Het is aan te raden vooraf af te spreken onder elkaar wie wanneer op bezoek komt. Hou rekening met de bubbel van 5 personen, zoals in de Belgische richtlijnen bepaald Kinderen onder 12 jaar mogen ook op bezoek komen, we vragen wel dat zij ook een mondmasker dragen Wandeling met bewoner buitenshuis kan, bewoner kan ook een bezoek brengen aan familie.  Belangrijk hierbij is dat zowel bewoner als begeleider een chirurgisch mondmasker dragen.  Mogen wij hierbij zeker het respecteren van ALLE veiligheidsmaatregelen benadrukken en we rekenen hierbij ook op het gezond verstand van iedereen. Dit in het belang van de gezondheid van uw familielid. Wanneer u uw familielid meeneemt buiten het woonzorgcentrum, wil voor de bewoner een mondmasker vragen aan het onthaalpunt en ook melding maken van het vertrek uit de voorziening. We vragen wel om ervoor te zorgen dat de bewoner om 18u00 terug in huis is. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat in de huidige periode het grootste gevaar schuilt in het mengen van generaties omdat het vooral de jongere generatie is waarin er besmetting heerst (uitgaan- reizen naar oranje/ rode zones, school).  Probeer hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Code ‘rood’ (besmettingsgraad in Wervik boven de drempel van 20 per 100.000 bewoners): Bezoek door 2 geregistreerde bezoekers en eigen kinderen Elke bezoeker registreert zich aan het onthaal (met temperatuurmeting), draagt chirurgisch mondmasker tijdens het volledige bezoek, respecteert de social distancing gedurende de duur van het bezoek, ontsmet de handen bij het betreden en het verlaten van het woonzorgcentrum Bezoek kan met maximum 2 personen op hetzelfde moment op de kamer van de bewoner (omwille van de afstand van 1,5m met de bewoner) Bewoner wordt niet meegenomen buiten de voorziening Code ‘zwart’ (besmetting in de voorziening) : Testing van alle bewoners en medewerkers Volledige sluiting van de voorziening tot resultaten van de testing van alle bewoners en medewerkers gekend zijn Op dit moment is code ‘oranje’ van toepassing en gelden de afspraken die u onder dit punt kan terugvinden. De cafetaria blijft momenteel gesloten.  Van zodra er een wijziging is in de situatie, volgt er een nieuwe communicatie. Bijkomend willen we vragen om steeds een chirurgisch mondmasker mee te brengen.  Deze zijn heel makkelijk te kopen in supermarkten, bij apotheken, …  Mocht u per ongeluk toch uw mondmasker vergeten zijn, dan kan er uitzonderlijk een mondmasker bij ons gekocht worden voor 1 euro (cash te betalen ter plaatse). We willen uitdrukkelijk vragen dat iedereen zich aanmeldt, temperatuurcontrole doet en zich registreert bij het binnen komen van het woonzorgcentrum.  Ook partners en mantelzorgers die dit voorheen niet moesten doen, moeten zich vanaf nu ook aan het onthaalpunt aanmelden.
   Lees verder...
ondersteund door