Opdrachtverklaring

OPDRACHTVERKLARING

God is groter dan ons hart, en ons hart is groter dan de hele wereld.” (Franciscus van Sales)